Санал асуулга

хэр үр дүнд хүрсэн сургалт болж байна. (11 нийт санал)

 • Боломжийн
  0%
 • Муу
  18%
 • сайн
  81%

Аймгийн ИТХ-ын цахим хуудас танд хүрч чадаж байна уу? (16 нийт санал)

 • Сайн хүрч байгаа
  62%
 • Хааяа
  6%
 • Огт хүрдэггүй
  31%

аймгийн ИТХ-ын тогтоол шийдвэрүүд танд хүрч чадаж байна уу? (17 нийт санал)

 • Сайн хүрч байгаа
  76%
 • Хааяа
  11%
 • Огт хүрдэггүй
  11%