БУЛГАН АЙМГИЙН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРАЛ

Санал асуулга (3)

хэр үр дүнд хүрсэн сургалт болж байна. (3 нийт санал)
Аймгийн ИТХ-ын цахим хуудас танд хүрч чадаж байна уу? (14 нийт санал)
аймгийн ИТХ-ын тогтоол шийдвэрүүд танд хүрч чадаж байна уу? (15 нийт санал)
Сумдууд