Санал асуулга

хэр үр дүнд хүрсэн сургалт болж байна. (12 нийт санал)

 • Боломжийн
  0%
 • Муу
  25%
 • сайн
  75%

Аймгийн ИТХ-ын цахим хуудас танд хүрч чадаж байна уу? (17 нийт санал)

 • Сайн хүрч байгаа
  64%
 • Хааяа
  5%
 • Огт хүрдэггүй
  29%

аймгийн ИТХ-ын тогтоол шийдвэрүүд танд хүрч чадаж байна уу? (19 нийт санал)

 • Сайн хүрч байгаа
  78%
 • Хааяа
  10%
 • Огт хүрдэггүй
  10%