Бодлого, хөтөлбөр нийт 6

ТОГТООЛ № 58 “Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих аймгийн хөтөлбөр” батлах тухай
2017-04-12 13:47
Аймгийн ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн 2017 оны 58 дугаар тогтоолын хавсралт ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭЛТИЙГ ДЭМЖИХ АЙМГИЙН ХӨТӨЛБӨР Нэг. Нийтлэг үндэслэл Аймгийн Засаг даргын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны “Хөгжлийн хөтөч” хөтөлбөрт хүн амын хөдөлмөр э..
ТОГТООЛ № 56 "Хүүхэд залуучуудад экологийн боловсрол олгох хөтөлбөр" төлөвлөгөөг батлах тухай
2017-04-12 13:36
ХҮҮХЭД, ЗАЛУУЧУУДАД ЭКОЛОГИЙН БОЛОВСРОЛ ОЛГОХ ХӨТӨЛБӨР Нэг. Үндэслэл Дэлхий нийт, улс орон бүр тогтвортой хөгжлийн үзэл баримтлалаар байгаль орчноо хайрлан хамгаалахын төлөөх үйлсэд экологийн боловсролын агуулга улам бүр уялдах шаардлагатайг илэрх..
ТОГТООЛ № 46 "Уртын дуу-Морин хуур" дэд хөтөлбөр батлах тухай
2017-04-12 11:41
“УРТЫН ДУУ-МОРИН ХУУР” АЙМГИЙН ДЭД ХӨТӨЛБӨР Нэг. Үндэслэл Монгол Улсын Үндсэн хууль, “Соёлын тухай”, “Соёлын өвийг хамгаалах тухай” хуулиуд, Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн 2002 оны “Морин хуураа дээдлэн дэлгэрүүлэх тухай” 17 дугаар зарлиг, 2004 оны “..