Нийгмийн хөгжлийн хороо нийт 2

НИЙГМИЙН ХӨГЖЛИЙН ХОРООНЫ 2017 ОНЫ АЖЛЫН ТАЙЛАН
2018-02-26 16:49
2017 онд ИТХ-ын дэргэдэх нийгмийн хөгжлийн хороо нь дараах ажлыг хийж гүйцэтгэжээ. Үүнд:Монгол нум сум хөтөлбөр,Эрүүл мэндийн боловсрол настны эрүүл мэнд хөтөлбөрАймгийн ЭМГ-ын 2016 оны ажлын тайланБСУГ-ын 2017 оны ажлын тайланОюунлаг Булган хөтөлбөрЭрүүл ирээдүй хөтө..
Танилцуулга
2016-10-17 13:29
Тав. Нийгмийн хөгжлийн хороо1. Нийгмийн салбарын хөгжлийн бодлого боловсруулах, хэрэгжилтэд хяналт тавих \боловсрол, эрүүл мэнд, соёл урлаг, биеийн тамир, спорт, нийгмийн халамж үйлчилгээ г. м.\2. Ажилгүйдэл, ядуурлыг бууруулах, амьжиргааны түвшинг дээшлүүлэх бодлого,..