Булган аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын ажлын төлөвлөгөө нийт 2

АЙМГИЙН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРЛЫН 2018 ОНЫ АЖЛЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
2018-02-06 11:36
Аймгийн ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн 2018 оны 03 дугаар тоот тогтоолын хавсралт Д\д Хийх ажил Хугацаа Хариуцах хороо Асуудлыг бэлтгэх байгууллага, хэлтэс, алба Нэг. Аймгийн И..
Аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын 2017 оны ажлын төлөвлөгөө
2017-01-25 18:30
Аймгийн ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн2017 оны 01 тоот тогтоолын хавсралтАймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын 2017 оны ажлын төлөвлөгөө Д\д Хийх ажил Хугацаа Харуцах хороо Асуудлыг бэлтгэх хэлтэс агентлаг..