Эдийн засгийн хөгжил, төсөв, санхүүгийн хороо нийт 3

ЭДИЙН ЗАСГИЙН ХӨГЖИЛ, ТӨСӨВ, САНХҮҮГИЙН ХОРОО ХУРАЛДЛАА
2017-04-21 16:43
Энэ удаагийн хурлаар "Төсвийн орлогын баазыг өргөтгөх, шинэ эх үүсвэрийг нэмэгдүүлэх чиглэлээр хэрэгжүүлж буй ажлын тухай" аймгийн Татварын хэлтсийн мэдээллийг сонсож хэлэлцлээ.
Танилцуулга
2016-10-17 13:08
Хоёр. Эдийн засгийн хөгжил, төсөв, санхүүгийн хороо1. Аймгийн эдийн засгийн хөгжлийн хэтийн бодлого, зорилтыг тодорхойлох;2. Аймгийн эдийн засаг, нийгмийн хөгжлийн он оны зорилтыг тодорхойлж, биелэлтийг тооцон дүгнэх;3. Хэрэглээний зах зээлийн байдалд тогтмол судалгаа..